جدول افزایش تعرفه های ارسال پیامک

با توجه به افزایش 34 درصدی تعرفه مخابرات ، تعرفه جدید پیامک های پیام رسان به شرح زیر اعلام می گردد..

این تعرفه از ساعت 24 پنج شنبه  10 دی اعمال می گردد.

تعداد پیامک سامانه رایگان سامانه تک ستاره سامانه دو ستاره
1 15.9 14.9 12.3
1000 14.9 13.9
10000 13.9 13.7
50000 13.7 13.5
100000 13.5 13
1000000 13 12.7
  • به مبالغ فوق 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
  • قیمت پیامک برای تمامی اپراتور های ارسال کننده یکسان می باشد
  • اعتبار مربوط به پیامک های ارسال نشده و گیرنده های مسدود به صورت کامل به حساب برگشت داده می شود.
  • اعتبار فعلی کاربران هیچ تغییری نخواهد کرد و این قیمت ها مربوط به خرید های آتی کاربران است.