ارسال پیامک به افرادی که پیامک تبلیغاتی را مسدود نموده اند

با توجه به زیاد شدن پیامک های تبلیغاتی ، بسیاری از شماره ها دریافت پیامک تبلیغاتی خود را مسدود نموده اند .
با مسدود نمودن پیامک های تبلیغاتی ، پیامک هایی که از طرف شرکت ها و ارگان ها به صورت خدماتی ارسال می شوند نیز به دست است افراد نمی رسد.
به همین دلیل مخابرات سرویسی را فراهم نموده که شرکت ها و ارگان ها بتوانند به این افراد نیز پیامک غیر تبلیغاتی ارسال کنند.
در ابتدا باید به اینکه توجه داشته باشید که پس از تبدیل خط اختصاصی خود به خط خدماتی ، تنها می توانید از آن خط استفاده غیر تبلیغاتی داشته باشد .
اگر از سامانه خود هم به صورت پیامک تبلیغاتی و هم غیر تبلیغاتی استفاده می کنید باید دو شماره اختصاصی تهیه نمائید و تنها یکی از آنها را خدماتی کنید.
شیوه تبدیل خطوط اختصاصی به خط خدماتی :
1-در ابتدا اگر در سامانه خود خط اختصاصی ندارید باید یک خط اختصاصی ارسال پیامک خریداری نمائید.
2-با تماس با واحد فروش فرم خروج از لیست سیاه به ایمیل شما ارسال می شود.
3-این فرم را تکمیل نموده و در سربرگ خود چاپ نمائید.
4-فرم نهایی (که در سربرگ شما مهر و امضا شده است) را اسکن و به آدرس ایمیل ما ارسال نمائید.مسئولین سامانه هماهنگی های لازم را با مخابرات انجام خواهند داد.
لطفا توجه داشته باشید :
این سرویس تنها برای شرکت های ثبت شده و ادارات امکان پذیر می باشد.جهت هماهنگی بیشتر پیشنهاد می شود با داخلی فروش تماس حاصل فرمائید.
به امید همکاری بیشتر.
پیام رسان