معرفی پیام رسان در شبکه 3 سیما،برنامه به روز + فیلم

باعث افتخار ماست که همواره خدمات و تلاش های ما رضایت شما را به همراه داشته است .
هم اکنون پیام رسان به عنوان سرویسی معتبر برای ارسال پیامک تبلیغاتی ، پیامک اطلاع رسانی و در رسانه های رسمی کشور اعلام می گردد...

برنامه این هفته به روز از شبکه 3 سیما ، این هفته بخشی را به معرفی پیام رسان اختصاص داد .