پیام رسان بابت بند 19 قیمت های خود را افزایش نخواهد داد!

بر اساس بند «ز» تبصره‌ی ۱۹ لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۴ مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی اپراتور های ارسال پیامک موظف شدند در هر پیامک ارسالی مبلغ 10 ریال دریافت نموده و به حساب خزانه دولت واریز نمایند.
این قانون علاوه بر اپراتور های موبایلی ، مربوط به اپراتور ها و سامانه های پیامک تبلیغاتی نیز می باشد.
پس از تصویب این قانون پیام رسان در تعرفه های خود هیچ گونه تغییری ایجاد نکرده بود . اخیرا با توجه به فشار مخابرات مبنی جدا سازی این تعرفه ها، در صفحه خرید یک بند تحت عنون "بند 19" افزوده شد.
به منظور رضایت مشتریانمان ،  از تعرفه هر پیامک 10 ریال کاسته تا پس از افزوده شدن بند 19 قیمت تمام شده همان قیمت قبلی باشد.
لازم به توضیح است که 10 ریال افزوده شده شامل مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد .

همواره تلاشمان را برای رضایت شما خواهیم داشت
پیام رسان