معرفی پیام رسان در شبکه آموزش ، برنامه برخط+ فیلم

پس از معرفی پیام رسان در برنامه به روز شبکه 3 سیما این بار برنامه بر خط سامانه پیامکی پیام رسان را به عنوان یکی از بهترین سرویس دهنده های پیامک تبلیغاتی معرفی نمود...