گزارش عملکرد 1400 پیام رسان منتشر شد !
مشاهده گزارش

روزه ، تمرين کلاس زندگي / درس ايثار و خلوص و بندگي
روزه ، زنجير هوا گسستن است / ديو و بت هاي درون بشکستن است …
فرا رسيدن ماه رمضان بر شما مبارک


السلام عليک يا شهر الله الاکبر و يا عيد اوليائه
در ماه پر خير و برکت رمضان برايتان قبولي طاعات و عبادات را آرزومندم …
التماس دعا


روزه يعني نفس خود پاک کن / قلب ابليس درونت چاک کن
راه پرواز است سوي آسمان / ماه گرديدن بسان عاشقان
التماس دعا


ماه مبارک رمضان، ماه دوري از گناهان، ماه بندگي مبارکتان باد.


به عاصيان وعده ي رحمت رسيد
ماهي سرشار از برکت و رحمت و عبادت هاي پذيرفته شده
برايتان آرزومندم …


حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنيده شود
صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو شيطان تو رميده شود …


رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفر شهر خدا کرد مرا
از گلستان کرم طرفه نسيمي بوزيد / که سراپاي پر از عطر و صفا کرد مرا


ماه در خودنگري و خودکاوشي / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشي
درک مسکين از دل و جان کردن است / زندگي همچون فقيران کردن است …


ماه رمضان شد، مى و ميخانه بر افتاد / عشق و طرب و باده، به وقت ‏سحر افتاد
افطار به مى کرد برم پير خرابات / گفتم که تو را روزه، به برگ و ثمر افتاد
با باده، وضو گير که در مذهب رندان / در حضرت حق اين عملت ‏بارور افتاد

هرچه داريم از خداست و هرچه توان داريم براي خدا بايد خرج کنيم.
با ادب خاص خود وارد اين مهماني بي مانند بشويم …
ماه رمضان بر شما مبارک


ماه رمضان، ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهاي شوق
براي درک «زيباترين لحظهء حيات انساني» است …


رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهي به يک زمان بگذشت
شب قدري به عارفان بنمود / اين معاني از آن بيان بگذشت …


مارا به دعا کاش نسازند فراموش
رندان سحرخيز که صاحب نفسانند …
فرا رسيدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک


حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهاي عاشقانه
نيايشهاي عارفانه و بندگي خالصانه را به شما تبريک عرض ميکنم …
التماس دعا


امد رمضان هست دعا را اثري
دارد دل من شور و نواي دگري
ما بنده عاصي و گنهكار توييم
اي داور بخشنده بما كن نظري


ماه مبارک آمد، اي دوستان بشارت
کز سوي دوست ما را هر دم رسد اشارت
آمد نويد رحمت، اي دل ز خواب برخيز
باشد که باقي عمر، جبران شود خسارت


بر شما و خانواده محترم مبارک باد فرا رسيدن ماه ضيافت الهي
حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد


شد باز در رحمت خالق به روي خلق
چون ماه مبارک ز افق گشت هويدا
مژده که شد ماه مبارک پديد


ه عاصيان وعده ي رحمت رسيد
ماهي سرشار از برکت و رحمت و عبادت هاي پذيرفته شده
برايتان آرزومندم


مارا به دعا کاش نسازند فراموش
رندان سحرخيز که صاحب نفسانند …
فرا رسيدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک


مغرب آفتاب عمر علي / مشرق ماهتاب قرآن است
در چنين مه که انس و جان يارب / بر سر سفره تو مهمان است …


رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهي به يک زمان بگذشت
شب قدري به عارفان بنمود / اين معاني از آن بيان بگذشت …


باز هواي سحرم آرزوست / خلوت و مژگان ترم آرزوست
شکوه ي غربت نبرم اين زمان / دست تو و روي تو ام آرزوست …


امام صادق عليه السلام فرمود:
خداوند روزه را واجب کرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند …


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
براى هر چيزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است …
ماه رمضان بر شما مبارک


گنجينه ي نوراني قرآن رمضان است / آرامش دلهاي پريشان رمضان است
مجموعه ي گلهاست شب وروز عزيزش / يعني به حقيقت که گلستان رمضان است …


ماه رمضان شد مي و ميخانه بر افتاد / عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد
افطار به مي ، کرد برم پير خرابات / گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد
با باده وضو گير که در مذهب رندان / در حضرت حق اين عملت بارور افتاد
از ديوان اشعار امام خميني (ره)


حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهاي عاشقانه
نيايشهاي عارفانه و بندگي خالصانه را به شما تبريک عرض ميکنم …
التماس دعا


روزه ، تمرين کلاس زندگي / درس ايثار و خلوص و بندگي
روزه ، زنجير هوا گسستن است / ديو و بت هاي درون بشکستن است …
فرا رسيدن ماه رمضان بر شما مبارک


روزه يعني نفس خود پاک کن / قلب ابليس درونت چاک کن
راه پرواز است سوي آسمان / ماه گرديدن بسان عاشقان
التماس دعا


السلام عليک يا شهر الله الاکبر و يا عيد اوليائه
در ماه پر خير و برکت رمضان برايتان قبولي طاعات و عبادات را آرزومندم …
التماس دعا


ماه در خودنگري و خودکاوشي / لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشي
درک مسکين از دل و جان کردن است / زندگي همچون فقيران کردن است …


هرچه داريم از خداست و هرچه توان داريم براي خدا بايد خرج کنيم.
با ادب خاص خود وارد اين مهماني بي مانند بشويم …
ماه رمضان بر شما مبارک


ماه رمضان، ماه مفروش کردن قدوم شب قدر با اشکهاي شوق
براي درک «زيباترين لحظهء حيات انساني» است …


حکمت روزه داشتن بگذار / باز هم گفته و شنيده شود
صبرت آموزد و تسلط نفس / و ز تو شيطان تو رميده شود …


رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا / مستعد سفر شهر خدا کرد مرا
از گلستان کرم طرفه نسيمي بوزيد / که سراپاي پر از عطر و صفا کرد مرا


رمضان چشمه عطاي خدا / ماه عفو و گذشت و غفران است
رمضان رهنما و راه گشا / بهر گم گشتگان حيران است


رمضان ، ماه رهايي از فرش و پيوند با عرش است که مي توان در فضاي ملکوتي آن تکثير شد و به « نور علي نور » رسيد.
ماه ضيافت الهي بر شما مبارک


رمضان شهر عشق و عرفان است / رمضان بحر فيض و احسان است
رمضان، ماه عترت و قرآن / گاه تجديد عهد و پيمان است
رمضان امتداد جاده نور / در گذرگاه هر مسلمان است


رسول خدا(ص):
کسي‌که (بااخلاص) ماه رمضان را روزه بگيرد،
خداوند‌گناهان‌گذشته‌اش‌ ر‌امي‌آمرزد.
با آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما


کاش، در اين رمضان لايق ديدار شوم
سحري با نظر لطف تو بيدار شوم
کاش منت بگذاري به سرم مهدي جان
تا که همسفره تو لحظه ي افطار شوم


روزه، فرصتي است تا چند قطره تشنگي به حلقوم روحمان بچکانيم.‌


ماه رمضان، براي آن است که يک ماه مرخصي از زمين براي سفر به ملکوت بگيريم.‌


روزه، تنها بستن دهان به روي غذا نيست، که بستن دل به روي “هوا” هم هست.‌


پيامبر اکرم‌(ع):
هرکس در اين ماه روزه دار مؤمني را “افطار دهد”،
ثواب آزاد کردن بنده اي به او عطا خواهد شد و
گناهان گذشته اش مورد عفو قرار خواهد گرفت.—


چه شود اي گل نرگس، با تو ديدار کنم
جان و اهل و هستي ام، بر تو گرفتار کنم
روزه ي هجر تو از پاي بينداخت مرا
کي شود با رطب وصل تو افطار کنم


خدايا کمکمان کن که در اين ماه رمضان
تمرين کنيم ترک هرآنچه که درک دوران ظهور را به تأخير مي اندازد.


امام کاظم(ع)
دعاي روزه دار هنگام افطار، مستجاب مي شود.
تو اين لحظات عرفاني ما رو هم دعا کن.


امام رضا(ع)
مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد “گرسنگي” و “تشنگي”
رابفهمند و بواسطه ي آن فقر و بيچارگي آخرت را درک کنند.


امام صادق(ع):
” افضل الجهاد، الصّوم الحرّ “
بهترين جهاد، روزه داري در هواي گرم است.


پيغمبر اکرم)ص(
سحري بخوريد، اگر چه يک دم آب باشد.


رسول خدا)ص(
خداي را فرشتگاني است که بر استغفار کنندگان در سحرگاهان،
و سحري خوران صلوات و درود مي فرستند.


ماه مبارک آمد، اي دوستان بشارت
کز سوي دوست ما را هر دم رسد اشارت
آمد نويد رحمت، اي دل ز خواب برخيز
باشد که باقي عمر، جبران شود خسارت


فرا رسيدن ماه ضيافت الهي بر شما و خانواده محترم مبارک باد.


امام صادق(ع):
خواب روزه دار عبادت،
خاموشي او تسبيح،
عمل وي پذيرفته شده
و دعاي او مستجاب است.”


حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد.


آمد گه آمرزش و شهرُ الله عظمي
توفيق خدايا، تو ز ما سلب مفرما
شد باز در رحمت خالق به روي خلق
چون ماه مبارک ز افق گشت هويدا


مژده که شد ماه مبارک پديد
به عاصيان وعده ي رحمت رسيد


ماهي سرشار از برکت و رحمت و عبادت هاي پذيرفته شده
برايتان آرزومندم.


السلام عليک يا شهر الله الاکبر و يا عيد اوليائه
در ماه پر خير و برکت رمضان برايتان قبولي طاعات و عبادات را آرزومندم
التماس دعا


رمضان آمد و روان بگذشت / بود ماهي به يک زمان بگذشت
شب قدري به عارفان بنمود / اين معاني از آن بيان بگذشت . . .


مارا به دعا کاش نسازند فراموش
رندان سحرخيز که صاحب نفسانند . . .
فرا رسيدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک


مغرب آفتاب عمر علي‌‌/‌ مشرق ماهتاب قرآن است
در چنين مه که انس و جان يارب‌/ بر سر سفره تو مهمـان است . . .


قُل قُل گرم سماور در اتاق / مي‌برد من را به عصر کوزه‌ها
مي‌برد تا لحظه‌ي افطارها / مي‌برد من را به ماه روزه‌ها . . .
آغاز ماه مبارک رمضان بر شما مبارک


بـاز هـواي سحرم آرزوست‌/ خلوت و مـژگان تـرم آرزوست
شکوه ي غربت نبرم اين زمـان‌/ دست تو و روي تو ام آرزوست . . .


امام صادق عليه السلام فرمود:
خداوند روزه را واجب کرده تا بدين وسيله دارا و ندار (غنى و فقير) مساوى گردند . . .


رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
براى هر چيزى زکاتى است و زکات بدنها روزه است . . .
ماه رمضان بر شما مبارک


گنجينه ي نوراني قرآن رمضان است‌/ آرامش دلهاي پريشان رمضان است
مجموعه ي گلهاست شب وروز عزيزش‌/يعني به حقيقت که گلستان رمضان است.


ماه رمضان شد مي و ميخانه بر افتاد‌/ عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد
افطار به مي ، کرد برم پير خرابات‌/ گفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد
با باده وضو گير که در مذهب رندان‌/ در حضرت حق اين عملت بارور افتاد
از ديوان اشعار امام خميني (ره)


حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهاي عاشقانه
نيايشهاي عارفانه و بندگي خالصانه را به شما تبريک عرض ميکنم.
التماس دعا


روزه ، تمرين کلاس زندگي‌/درس ايثار و خلوص و بندگي
روزه ، زنجير هوا گسستن است‌/ ديو و بت هاي درون بشکستن است . . .
فرا رسيدن ماه رمضان بر شما مبارک


روزه يعني نفس خود پاک کن / قلب ابليس درونت چاک کن
راه پرواز است سوي آسمان / ماه گرديدن بسان عاشقان
التماس دعا


ماه در خودنگري و خودکاوشي‌/ لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشي
درک مسکين از دل و جان کردن است‌/ زندگي همچون فقيران کردن است . . .


ماه رمضان شد، مى و ميخانه بر افتاد‌/ عشق و طرب و باده، به وقت ‏سحر افتاد
افطار به مى کرد برم پير خرابات‌/ گفتم که تو را روزه، به برگ و ثمر افتاد
با باده، وضو گير که در مذهب رندان‌/در حضرت حق اين عملت ‏بارور افتاد


هرچه داريم از خداست و هرچه توان داريم براي خدا بايد خرج کنيم.
با ادب خاص خود وارد اين مهماني بي مانند بشويم . . .
ماه رمضان بر شما مبارک

0/5 (0 نظر)

بیوگرافی نویسنده

سپیده، دختر بهار، متولد اولین روز عید نوروز، که در رشته ی مدیریت بازرگانی تحصیل کرده و جزو اولین افرادی هست که به عنوان پشتیبان به تیم پیام رسان پیوست. از خصلت های مهم سپیده، پیگیر و دلسوز بودنشه که باعث شده همیشه به عنوان یک پشتیبان قوی ، تو کارش موفق باشه. از نگاه این دختر بهار، زمانی پشتیبانی معنا پیدا میکنه که تا زمان رفع شدن مشکل، کنار فرد باشه و با ارائه راه حل های درست ، اون مشکل حل بشه. همونطور که از اسمش پیداست به معنای واقعی پشتیبان باشه. سپیده قلب مهربونی داره که با وجود فرسنگ ها فاصله از تیم، همیشه گرامای حضورش حس میشه. و با همین رو حیه ای که داره عاشق کارهای هنریه و همیشه دنبالشون میکنه.

ارسال نظر
دیدگاهی وجود ندارد
نظر و هرگونه سوالی را با ما در بخش نظرات به اشتراک بگذارید

شما اولین نفری باشین که نظر خود را ارسال کرده
در کمتر از 30 ثانیه ، رایگان ثبت نام کنید !
قبلا عضو شدم
درخواست شما با موفقیت ثبت گردید !
متاسفانه خطایی رخ داده ، دوباره امتحان کنید !
پیام رسان 7 روز هفته پاسخگوی شما میباشد !

تیم پشتیبانی پیام رسان ، آماده مشاوره تبلیغاتی و رفع مشکلات و پاسخگو به سوالات شما هستند .

مهتاب امیدی شیما سخاوتی نیکان امینی مصطفی امیری
شیما سخاوتی

سلام . من شیما سخاوتی هستم کارشناس سامانه .
سوالات احتمالی خودتون رو میتونین از بخش زیر پیدا کنید ، در غیر اینصورت دکمه شروع چت را کلیک نمایید .

پنل عادی و پنل های ستاره دار از نظر کیفیت ارسال و خدمات ارائه شده یکی هستند.
سامانه پایه در یک فرصت ویژه رایگان شده و قیمت هر پیامک، 65 تومان میباشد.
تعرفه یک ستاره با پرداخت 299 هزار تومن هزینه اولیه به صورت یکساله، قیمت هر پیامک ، 49 تومان محاسبه میشه.
و در نهایت تعرفه دوستاره با پرداخت هزینه اولیه 499 هزار تومان به صورت یکساله، قیمت هر پیامک با توجه به خرید اعتبار متغیر می باشد.
در صورتی که میزان خرید اعتبار پیامک کمتر از 500 هزار پیامک باشد با تعرفه ی 43 تومان و خرید بیش از 500 هزار عدد پیامک، با تعرفه ی 39 تومان محاسبه خواهد شد.

سامانه ارسال پیامک تبلیغاتی برای سراسر کشور فعال بوده و تنها با دسترسی به وب و اینترنت برای دسترسی به ارسال الزامیه و موقعیت مکانی شما تاثیری نداره

شماره همراه ثبت نامی تنها جهت تائید احراز هویت و دریافت کد فعالسازی ست والزامی نداره که شماره همراه به نام خودتون باشه ،در صورتی که خط همراه اول ندارین می تونین از شماره ی دوستان یا آشنایانی که بهشون اعتماد دارین، استفاده کنین.
فقط در نظر داشته باشین خط مورد نظرتون باید در دسترس باشه، چون کد فعالسازی به خط همراه اول ارسال می شه و شما باید برای ادامه ی ثبت نامتون به این کد دسترسی داشته باشین.

بعد از ثبت نام برای هر کاربر یه خط تبلیغاتی با سرشماره ی5000 جهت ارسال پیامک فعال میشه و اگه نیاز به دریافت پیامک ندارین الزامی برای خط اختصاصی وجود نداره

شروع چت آنلاین