شماره حساب ها

کاربر گرامی :

پیشنهاد می شود جهت تسریع در اجرای دستور شما از صفحه پرداخت آنلاین جهت واریز وجه استفاده نمائید

***

بانک ملت

شماره کارت شماره حساب شناسه شبا (جهت ساتنا)
6104 3370 8635 7611 4191907864 ir470120020000004191907864
به نام علی اصغری

بانک پاسارگاد

شماره کارت شماره حساب شناسه شبا (جهت ساتنا)
5022 2910 8085 3367 1703 8000 10125210 1 ir760570170380010125210001
به نام علی اصغری

بانک سامان

شماره کارت شماره حساب شناسه شبا (جهت ساتنا)
6219 8611 1022 0349 9421 800 1022034 1 ir080560942180001022034001
به نام علی اصغری

بانک سینا

شماره کارت شماره حساب شناسه شبا (جهت ساتنا)
6393 4610 0452 0926 211 800 1591793 1 ir760590021180001591793001
به نام علی اصغری
ثبت نام در سامانه پیامک