پاسخ خودکار پیامکی و منشی پیامکی

منشی پیامکی یک کارمند با دقت و پرسرعت است که مسئول بررسی پیامک های دریافتی شماست
منشی پیامکی سرویس بسیار جالبی است که امکان پاسخ خودکار ، فوروارد به شماره همراه شما ، فوروارد به دفترچه تلفن و... را به شما می دهد.
منشی پیامکی ارائه شده در سامانه پیامک پیام رسان بسیار انعطاف پذیز بوده و شما می توانید آن را به بخش خاصی از پیامک های دریافتی محدود کنید.
در منشی شما می توانید هم برای شماره ارسال کننده و هم برای متن پیامک شرط تعیین کنید.
عملیات هایی که منشی قادر به انجام آن است عبارت است از :
• انتفال پبامک دریافتی به یک پوشه خاص
• ارسال پاسخ خودکار به ارسال کننده پیامک
• فوروارد پیامک دریافتی به یک شماره خاص
• فوروارد پیامک دریافتی به شماره های یک گروه دفترچه تلفن
• افزودن شماره به یکی از گروه های دفترچه تلفن و دخیره متن پیامک به عنوان نام مخاطب
• حذف شماره از گروه دفترچه تلفن
• ارسال پیامک دریافتی به ایمیل شما (در حال حاضر این سرویس فعال نیست)
چند مثال از کاربرد های منشی پیامکی :
1. منشی افرادی که عدد 1 را به شما ارسال نموده اند را در یکی از گروه های دفترچه تلفن ذخیره کند و به آنها پیامکی با متن خوش آمد گویی به سیستم ارسال کند.
2. پیامک هایی که با کلمه "پیشنهاد" شروع می شوند را به پوشه "پیشنهاد مشتریان" منتقل کند .
3. اگر فردی عبارت "laghv" را ارسال کرد منشی آن را از گروه دفترچه تلفن حذف کند.
4. از افراد بخواهید برای عضویت در خبرنامه پیامکی نام خود را به شماره اختصاصی شما ارسال کنند ، منشی شماره و نام را دخیره می کنید.
5. اگر مدیر سیستم با شماره خودش پیامکی را به خط اختصاصی ارسال نمود منشی آن را به تمامی اعضای ذخیره شده در یک گروه دفترچه تلفن ذخیره کند.
6. اگر فردی با شماره 0912 پیامکی ارسال نمود ، منشی آن را در گروه همراه اول ذخیره کند.
این موارد تنها بخشی از امکانات منشی است و گستره کارایی آن بسیار وسیع و انعطاف پذیر است.پیشنهاد می شود بعد از عضوید در پیام رسان از این سرویس برای توسعه کار خود استفاده کنید.
با توجه به اینکه این سرویس نیاز به دریافت مستقیم پیامک دارد برای استفاده از آن باید در حساب خود یک خط اختصاصی داشته باشید.
ثبت نام در سامانه پیامک