قابلیت جدید پیام رسان: لیست سیاه شخصی

ممکن است برای شما پیش آمده باشد که  بعد از هر ارسال پیامک گروهی یا ارسال پیامک منطقه‌ای تعدادی از دریافت‌کنندگان تمایل به دریافت پیامک از طرف شما را نداشته باشند. جداسازی و حذف این شماره‌ها بسیار دشوار و وقت‌گیر خواهد بود. در همین راستا سرویس لیست سیاه شخصی در سامانه ارسال پیامک پیام رسان راه اندازی شده است. برای استفاده از این سرویس شما می‌توانید با فعال سازی لیست سیاه شخصی و انتخاب یک گروه دفترچه تلفن، از ارسال پیامک به شماره‌های این گروه دفترچه تلفن جلوگیری کنید. البته ارسال تکی همچنان به آن شماره‌ها  امکان پذیر است، ولی هیچ پیامکی از ارسال‌های گروهی و منطقه‌ای به مخاطبان موجود در لیست سیاه شخصی شما ارسال نخواهد شد.
علاوه بر این شما می توانید با استفاده از منشی پیامکی، برای دریافت کنندگان خود امکانی را فراهم کنید که با ارسال یک عدد یا پیامک خاص از لیست دریافت کنندگان شما خارج شوند.
برای استفاده از این سرویس کاربردی ابتدا از منوی دفترچه تلفن یک گروه از شماره‌های مورد نظر تشکیل دهید سپس از منوی تنظیمات گزینه لیست سیاه شخصی، آن را انتخاب  نمایید.


ثبت نام در سامانه پیامک