قابلیت جدید و کاربردی ارسال متناظر در وبسرویس (سرویس برنامه نویسان)

در نسخه قبلی وبسرویس، امکان ارسال گروهی وجود داشت، ولی این ارسال به متنی خاص محدود می شد، به این معنی که یک متن خاص به تعدادی شماره ارسال می شد. هم اکنون در نسخه جدید وب سرویس متد SendMessageMultiple اضافه شده است که کاربران امکان ارسال متناظر را می دهد.
اگر  قصد دارید به هر گیرنده متن جداگانه ای را پیامک کنید، این متد چاره کار شماست. با استفاده از این متد نیازی نیست که به ازای هر گیرنده یک بار درخواست ارسال کنید و می توانید پیامک های خود را در گروه های 99 تایی با یک درخواست به سامانه ارسال کنید.
همچنین این متد به شما این قابلیت را می دهد تا به ازای هر شماره گیرنده یک متن، شماره ارسال کننده و تاخیر مجاز جداگانه را ارسال کنید.
برای این کار باید به متناظر با هر خانه آرایه دریافت کننده، یک مقدار در آرایه فرستنده، متن و تاخیر مجاز ایجاد نمائید. البته در صورتی که متن، فرستنده و یا تاخیر مجاز دارای یک خانه باشند، سامانه آن مقدار را برای همه دریافت کننده ها تعیین می کند.
بنابر این تعداد خانه های آرایه فرستنده، متن و تاخیر مجاز باید برابر 1 یا برابر تعداد خانه های آرایه دریافت کننده باشد.
SendMessage (UserName as string , PassWord as string , MessageBodie() as String , RecipientNumbers() as string, SenderNumber() as String, AllowedDelay() as integer) as Long ()

خروجي متد ارسال پيامک :
خروجي اين متد آرايه ای است از نوع Long که به ازاي هر شماره ی موجود در آرايه RecipientNumbers يک مقدار را بر مي گرداند .
شما بايد تمامي مقادير موجود در آرايه را بررسي کنيد تا وضعيت هر يک از شماره هاي درخواستي مشخص شود.
اگر اين مقدار عددي کمتر از صفر باشد ، به معني وجود مشکلي است، اين عدد منفي همان کد خطا است که توضيحات هر عدد در جدولي در انتهاي اين مقاله آمده است.
اگر اين مقدار بيشتر از صفر باشد ، به معني ثبت شدن موفقيت آميز پيام است ، اين عدد مثبت همان شناسه هر پيامک است ، شما بايد اين شناسه را در بانک اطلاعاتي نرم افزار خود ثبت نمائيد زيرا براي دريافت وضعيت پيام به آن نياز خواهيد داشت.

توضیحات کامل متد و پارامتر ها در مستندات فعال سازی وبسرویس در منوی برنامه نویسان درج شده است.

سامانه ارسال پیامک پیام رسان
ثبت نام در سامانه پیامک