رفع اختلال حذف شماره های تکراری

متاسفانه در هفته های اخیر با توجه به انتقال سرور و محدودیت های به وجود آمده ، گزینه حذف تکراری در برخی از گروه های دفترچه تلفن که تعداد شماره های آن زیاد بود عمل نمی کرد.
با پیگیری های فنی انجام شده ، این اختلال به صورت کامل برطرف شد .
البته در صورتی که از گروه دفترچه جهت ارسال گروهی پیامک استفاده شود به هیچ عنوان شماره های تکراری پیامک یکسان ارسال نمی شود ، حتی در صورتی که در گروه دفترچه تلفن تکراری وجود داشته باشد.
در ارسال پیامک تبلیغاتی منطقه ای نیز تمامی شماره ها یکتا بوده و هیچ شماره تکراری وجود ندارد.

با تشکر
به امید همکاری بیشتر
ثبت نام در سامانه پیامک