ارسال تدریجی در ارسال گروهی و منطقه ای فعال شد !

احتمالا برای شما هم پیش آمده که پس از ارسال پیامک تبلیغاتی انبوه، تعداد بالای تماس مشتریان باعث اشغال شدن خطوط تلفن و اختلال در پاسخ گویی شده باشد.
گاها این ترافیک می تواند باعث از دست رفتن مشتری نیز شود!
هم اکنون پیام رسان سرویسی را اضافه نموده است که شما می توانید پیامک های انبوه خود را به صورت تدریجی ارسال کنید.برای مثال 10000 پیامک در هر 30 دقیقه .
به همین سادگی ترافیک مشتریان کاهش می یابد تا شما با آرامش کامل پاسخگوی تماس ها باشید.
هم اکنون این سرویس در ارسال های گروهی و منطقه ای فعال شده و قابل اجرا می باشد.

همواره از پیشنهادات شما استقبال می کنیم...
پیام رسان

ثبت نام در سامانه پیامک