تاخیر در ارسال پیامک به دلیل ارسال های انتخاباتی

با توجه ارسالهای انبوه انتخاباتی و ترافیک بسیار زیاد سرورهای مخابرات ،ممکن است پیامک های ارسالی مدتی در صف مخابرات باقی بماند.
ضمن عرض پوزش بابت این اختلال ،برطرف سازی مشکل کاملا از دسترسی سامانه خارج می باشد با این وجود سامانه تمام تلاش خود را برای پیگیری موضوع خواهد داشت.

سامانه ارسال پیامک پیام رسان
ثبت نام در سامانه پیامک