حذف خطوط خدماتی هیئت ها و مساجد


با توجه به افزایش تخلفات مربوط به خطوط خدماتی و استفاده از آن جهت پیامک انبوه و پیامک تبلیغاتی، مخابرات قوانین جدید و سخت‌گیرانه‌ تری را برای این خطوط وضع نموده است.

بر این اساس اخیراً مخابرات شماره‌های اختصاصی مربوط به هیئت ها، مساجد و تکیه ها را از لیست شماره‌های خدماتی خارج نموده است.

قبل از این نیز شماره‌های اختصاصی که در سال 94 خدماتی شده بودن از لیست شماره‌های خدماتی خارج شده بودند.

به نظر می رسد مخابرات در حال ایجاد ساز و کار جدیدی برای خدماتی سازی و همچنین نظارت روی پیامک های ارسالی از این شماره‌ها را دارد. طبق صحبت های اولیه با مخابرات تا مهر ماه مجدداً امکان خدماتی سازی خطوط فراهم خواهد شد.

متأسفانه در این بین برخی از کاربرانی که از شماره‌های خود به صورت کاملاً قانونی جهت ارسال پیامک خدماتی نیز استفاده می کردند نیز با مشکلاتی مواجه شده اند.

همان طور که می دانید روال خدماتی شدن خط و نظارت بر پیامک های آن کاملاً در اختیار مخابرات بوده و از اختیارات سامانه ارسال پیامک خارج است، به همین دلیل رفع این مشکلات از دسترس سامانه خارج می باشند و به صورت سراسری در کل کشور وجود دارد.

همکاران ما دائماً با مخابرات در ارتباط هستند تا هرچه سریع‌تر برای این موضوع با مخابرات به توافقاتی برسند.

 

به امید همکاری بیشتر

سامانه پیامک پیام رسان

ثبت نام در سامانه پیامک