مشاهده تعداد ارسال نشده در ارسال گروهی و منطقه ای

همان طور که می دانید ممکن است در هر ارسال تعدادی از دریافت کننده‌ها دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود نموده باشند. پیام رسان نیز هزینه‌ای بابت این شماره‌ها کسر نمی‌کند.
ممکن است است بعد از یک ارسال پیامک گروهی یا ارسال پیامک تبلیغاتی منطقه‌ای نیاز داشته باشید تا تعداد این افراد را بدانید. برای این کار پس از ثبت ارسال از منوی اصلی گزینه ارسال‌های ثبت شده را انتخاب نمایید. مطمئن شوید تیک "نمایش جزئیات" انتخاب شده باشد. در گزارش ارائه شده تعداد کل پیامک‌ها و تعداد برگشتی درج شده است.
از دیگر امکانات این بخش نیز می‌توان مشاهده میزان پیشرفت ارسال و نمایش نمونه‌ای دریافت کننده‌ها را نام برد.

مشاهده تعداد گیرنده مسدود

در صورتی که تعداد ارسال‌های ثبت شما زیاد است، می‌توانید با استفاده از گزینه‌های موجود نوع یا وضعیت ارسال پیامک خود را فیلتر نمایید.

فیلتر انواع ارسال

با استفاده از صفحه ارسال‌های ثبت شده می‌توانید هر یک از ارسال‌های گروهی، اختصاصی و ارسال پیامک منطقه‌ای را بررسی نمایید. همچنین توجه داشته باشید ارسال پیامک سن و جنسیت همراه اول به صورت کامل از طرف اپراتور همراه اول ارسال می‌شود و سامانه به ریز شماره‌ها دسترسی ندارد. به همین دلیل مشاهده ریز شماره‌ها یا تعداد برگشتی برای این نوع ارسال امکان پذیر نیست.

سامانه پیامکی پیام رسان

ثبت نام در سامانه پیامک